Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/digojim.nl/httpdocs/beheer/db.php on line 7 Digojim - Klezmer
Algemeen Nieuws Agenda Pers Foto's Films Discografie Gastenboek Contact
Code Cultural Governance

De Code Cultural Governance (CCG) is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
De code omvat het hele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders bewust te reflecteren op de vraag: "Hoe doen we het eigenlijk, en waarom doen we het zo?".

De code bestaat uit een aantal principes, tamelijk algemeen opgesteld maar verplichtend.

Het bestuur van Stichting Di Gojim onderschrijft de Code Cultural Governance en gebruikt deze als leidraad bij het uitoefenen van haar taken.

Volgens Stichting Di Gojim kenmerken goed bestuur en toezicht zich door:
* Duidelijkheid over verantwoordelijkheden
* Integer en transparant handelen
* Deskundigheid
* Effectiviteit in realiseren missie en doelstelling
* Efficiente besteding van middelen

Het beleid van het bestuur heeft onder meer betrekking op:
* Inhoudelijke / artistieke programmering
* Formuleren en behalen van doelstellingen
* Bereiken van doelgroepen
* Genereren van inkomsten

Het bestuur heeft bijzondere aandacht voor de volgende punten:
* Heldere taakverdeling tussen bestuur en orkest, samenhangend met de verantwoordelijkheden van beide partijen
* Inzichtelijke financien
* Jaarplanner, incl. agendapunten als evaluatie, risico-analyse en (meerjaren)beleidsplan en - begroting
* Transparant jaarverslag

Samenstelling bestuur:
Mirella van der Heide, voorzitter
Brigitta Hauer, secretaris
Gerard van Eck, penningmeester